Mindfulness ♦ Meditasjon
Qigong ♦ Selvutvikling

Veier til dypere kontakt med deg selv,

andre og livets essens

Tid for Sjelen retreat

En investering i deg selv med ringvirkninger. Lær nyttige verktøy for indre vekst og balanse. Bli bedre kjent med deg selv og få et bredere perspektiv på deg selv som menneske.

Mindfulness

Få en grunnleggende innføring i en tidløs meditativ praksis for nærvær, indre ro og selvinnsikt med røtter i østlig visdomstradisjon.

Qigong

Med bevegelse, pust, visualisering og meditasjon styrkes kroppens iboende selvhelbredende krefter. Mindre stress, indre ro og bedre energibalanse.

Meditasjon & Selvutvikling

Passer for alle som ønsker inspirasjon og støtte til meditativ praksis som vei til dypere kontakt med seg selv, andre og livets essens.

Online praksis

Oppdag hvordan du kan møte deg selv med en åpen, nysgjerrig, vennlig og ikke dømmende holdning. All endring starter hos deg selv. Nærværspraksis med ringvirkninger.

Livsveiledning

Menneskelivet kan forstås som en lære- og utviklingsprosess. Utfordringer kan bli en meningsfull mulighet til læring, personlig og åndelig vekst og utvikling.

 

Undervisningen er en invitasjon til å la kroppen og hjertets dypere intelligens og visdom blir det bærende utgangspunktet for det liv vi lever, til glede for oss selv, våre relasjoner og det omgivende samfunn. Det handler om utvikling av det iboende potensiale for nærvær, bevissthet, kjærlighet, god helse, mening og glede, som vi mennesker rommer.

Kursene er utviklings- og inspirasjonskurs og ikke terapi, men kan ha terapeutisk effekt ved å gi økt forståelse og selvinnsikt.

  • Bevisstgjørende, helsefremmende og selvhelbredende verktøy.
  • Å leve her og nå.
  • Fra indre uro til indre ro.
  • Å bli venn med din kropp og ditt sinn.
  • Å navigere i livet fra hjertet – din indre veiviser.
  • Personlig og åndelig vekst og utvikling.
  • Å være indre styrt versus ytre styrt.
  • Energi, glede og mening.
  • Tid for Sjelen – å være nær deg selv, din sjel

Logo symbolikk:
Solen er et symbol på den universelle livgivende Livsenergi.
Ørnen er et symbol på menneskets indre kraft, intelligens og visdom.