Livsveiledning &
Terapeutisk Berøring

Livsveiledning & Energibalansering med Terapeutisk Berøring

Menneskelivet kan forstås som en lære- og utviklingsprosess – utfordringer kan bli en meningsfull mulighet til læring, personlig og åndelig vekst og utvikling.