Livsveiledning &
Energibalansering

Livsveiledning & Energibalansering – satt på pause grunnet andre oppdrag 

Jeg er opptatt av hele mennesket og tilbyr hjelp og støtte til å leve et liv i balanse hvor du ivaretar den helheten du er – kroppen, tankene, følelsene og den åndelige dimensjonen av deg – din sjel. Menneskelivet kan forstås som en lære- og utviklingsprosess – utfordringer på det indre og ytre plan kan bli en meningsfull mulighet til læring og personlig vekst og utvikling. Din her-og-nå situasjonen er utgangspunktet for å avdekke veien videre i din individuelle prosess.

Anvendte metoder: Kognitiv psykoterapi, mindfulness-baserte tilnærminger, psykisk sansning og terapeutisk berøring.

Kan hjelpe til:

 • Å bli oppmerksom på hvordan tankene påvirker vår livskvalitet – hvordan vi relaterer til oss selv, andre mennesker og til den verden vi lever i.
 • Å forstå vanskelige tanker og følelser.
 • Å komme seg etter sykdom og eller utbrenthet
 • Retning i livet – hva vil du med livet og hva vil livet med deg.
 • Hvordan få tilgang til mer livsglede og følelse av mening.
 • Ta gode valg.
 • Å komme seg videre i livet.
 • Å stå bedre i deg selv – bedre selvtillit og selvfølelse .
 • Ikke å la fortiden ødelegge for nåtiden.
 • Å se muligheter i stedet for begrensninger.
 • Mer her og nå – mindre stress og uro
 • Bedre balanse på livets ulike arenaer – Livsbalanse sirkelen

Jeg tilbyr til en-til-en timer med veiledning og/eller terapeutisk berøring på mitt kontor i byen og på Hundvåg, og walk & talk veiledningstimer på nydelige Lundsneset på Hundvåg. Veiledning over telefon eller via skype er mulig.

Varighet: 1 time. Kr: 800,-

For timebestilling send e-post: post@susannefalch.no eller sms til mobil: 98041370

Kontor i byen: Høleberggata 13, 4006 Stavanger – gå ned trappen når du kommer inn hoveddør

Kontor på Hundvåg: Hunsteintunet 18, 4083 Hundvåg – gratis parkering. Gå direkte til kontorhus i hagen.

Ved avbestilling av time må sms sendes senest kl.18 kvelden før, ellers må timen betales i sin helhet.

Ha på behagelige kler. Vennligst unngå bruk av sterkt luktende shampoo, parfyme, aftershave før time.

Prisen gjelder fra august 2019 til august 2020