Livsveiledning

Livsveiledning

Jeg tilbyr hjelp og støtte til å leve et liv i balanse hvor du ivaretar den helheten du er – kroppen, tankene, følelsene og den åndelige dimensjonen av deg – din sjel. Menneskelivet kan forstås som en lære- og utviklingsprosess – utfordringer kan bli en meningsfull mulighet til læring, personlig vekst og utvikling. Vi tar utgangspunkt i din her-og-nå situasjon og starter med å kartlegge hva du ønsker hjelp til.

Anvendte metoder: Samtaleveiledning, kognitiv psykoterapi, mindfulness-baserte tilnærminger.

Kan hjelpe til:

  • Å bli oppmerksom på hvordan tankene påvirker livskvaliteten – hvordan vi relaterer til oss selv, andre mennesker og til den verden vi lever i.
  • Å håndtere vanskelige tanker og følelser.
  • Sorgbearbeiding – hjelp til å bearbeide og forløse smerten og sorgen over dine tap.
  • Retning i livet – hva vil du med livet og hva vil livet med deg.
  • Ikke å la fortiden ødelegge for nåtiden.
  • Å se muligheter i stedet for begrensninger.
  • Mer her og nå – mindre stress og uro.
  • Bedre balanse på livets ulike arenaer – Livsbalanse sirkelen

Jeg tilbyr en-til-en timer på mitt kontor på Hundvåg, og samtaletur på nydelige Lundsneset på Hundvåg. Veiledning over telefon eller video er mulig. Jeg bruker den digitale platformen Zoom.

Varighet: 1 time. Kr: 800,-

For timebestilling send e-post: post@susannefalch.no eller SMS til mobil: 98041370

Kontor på Hundvåg: Hunsteintunet 18, 4083 Hundvåg. Gratis parkering. Gå direkte til kontorhus i hagen.

Ved avbestilling av time må SMS sendes senest kl. 18 kvelden før, ellers må timen betales i sin helhet.

Ha på behagelige kler. Vennligst unngå bruk av sterkt luktende shampoo, parfyme, aftershave før time.

Prisen gjelder fra august 2023 til august 2024