Livsveiledning &
Terapeutisk Berøring

Livsveiledning & Energibalansering med Terapeutisk Berøring

Jeg tilbyr hjelp og støtte til å leve et liv i balanse hvor du ivaretar den helheten du er – kroppen, tankene, følelsene og den åndelige dimensjonen av deg – din sjel. Menneskelivet kan forstås som en lære- og utviklingsprosess – utfordringer kan bli en meningsfull mulighet til læring, personlig og åndelig vekst og utvikling. Vi tar utgangspunkt i din her-og-nå situasjon og starter med å kartlegge hva du ønsker hjelp til.

Anvendte metoder: Kognitiv psykoterapi, mindfulness-baserte tilnærminger, psykisk sansning og terapeutisk berøring.

Kan hjelpe til:

  • Å bli oppmerksom på hvordan tankene påvirker livskvaliteten – hvordan vi relaterer til oss selv, andre mennesker og til den verden vi lever i.
  • Å håndtere vanskelige tanker og følelser.
  • Sorgbearbeiding – hjelp til å bearbeide og forløse smerten og sorgen over dine tap. 
  • Å komme seg etter sykdom og eller utbrenthet.
  • Retning i livet – hva vil du med livet og hva vil livet med deg.
  • Hvordan få tilgang til mer livsglede og følelse av mening.
  • Ikke å la fortiden ødelegge for nåtiden.
  • Å se muligheter i stedet for begrensninger.
  • Mer her og nå – mindre stress og uro.
  • Bedre balanse på livets ulike arenaer – Livsbalanse sirkelen
Terapeutisk Berøring er bygget opp omkring en grunnform som følger livsenergiens flyt. Det arbeides med livsenergien via ulike terapeutiske berøringsteknikker, ofte kombinert med dialog/samtale underveis for å skape bevissthet om livshemmende tanke og følelsesmønstre slik at livsgleden kan få mer plass i livets små og store øyeblikk. Kroppen kan også gi nyttig informasjon om det du står i – bringe det ubevisste inn i bevissthetens lys. Terapeutisk Berøring foregår liggende på en behagelig benk med klærne på med et teppe over seg.

Jeg tilbyr til en-til-en timer med veiledning og/eller terapeutisk berøring på mitt kontor i byen og på Hundvåg, og samtaletur på nydelige Lundsneset på Hundvåg. Veiledning over telefon eller video er mulig. Jeg bruker den digitale platformen Zoom.

Varighet: 1 time. Kr: 750,- 

For timebestilling send e-post: post@susannefalch.no eller sms til mobil: 98041370

Kontor i byen: Høleberggata 13, 4006 Stavanger – gå ned trappen til høyre når du kommer inn hoveddør

Kontor på Hundvåg: Hunsteintunet 18, 4083 Hundvåg – gratis parkering. Gå direkte til kontorhus i hagen.

Ved avbestilling av time må sms sendes senest kl. 18 kvelden før, ellers må timen betales i sin helhet.

Ha på behagelige kler. Vennligst unngå bruk av sterkt luktende shampoo, parfyme, aftershave før time.

Prisen gjelder fra august 2021 til august 2022