Meditasjon i Stillhetens Hus
Stillhetens Hus oppstod ut fra et ønske om å være en inspirasjon til å finne inn til en indre stillhet midt i vår travle og støyende hverdag. En invitasjon til å utforske stillheten i ditt eget indre. Den stillhet vi søker er ikke det fysiske fravær av lyd, men en indre tilstand av ro og stillhet. Stillhetens Hus er et nydelig åttekantet hus bygget i miljøvennlige materialer i min hage og eksistere som en påminnelse om at vi ikke trenger reise langt til fjells for å finne stillheten, siden stillheten er å finne i vårt eget indre. Vi kan gjennom en meditativ praksis finne inn til stillheten overalt hvor vi befinner oss uansett den ytre støyen. Det indre stille rom er uforklarlig, men når vi kommer i kontakt med det blir noe i oss berørt og kontakten til det nærer oss. Det stille rom gir en følelse av indre stabilitet uansett det skiftende innhold i våre liv. Velkommen til en meditativ kveld i Stillhetens Hus. Når mennesker mediterer sammen forsterkes det meditative nærværet i oss som er til stede, og det er lettere å finne veien hinsides sinnets støy inn i en indre ro og stillhet – inn til din indre hvileplass, ditt vesens kjerne.
Kveldens innhold:
   • Musikkmeditasjon – en bro fra det tenkende sinn inn i nærvær, ro og stillhet.
   • Meditasjonen: Å åpne seg for livet.
   • Nærværsmeditasjon med fokus på indre utforskning.
   • Deling, spørsmål og individuell veiledning.
   • Velsmakende og helsebringende grønn jasmin te serveres.
OBS. Kun 9 plasser.