Mindfulness

Fordypning

Mindfulness for Kropp & Sinn
Bli kjent med deg selv.

Fordypningsgruppe over 8 mandager kl. 19:00

Å velge å gå i dybden med mindfulness – bevisst oppmerksomt nærvær som et verktøy til å bli bedre kjent med deg selv, kan være en nyttig investering i eget liv. Gruppen er åpen for alle som har erfaring med mindfulness og meditasjon, enten fra kurs og retreats med Susanne Falch eller i annet regi.

Et bevisstgjøringsarbeid som du gjør ikke bare for egen del. Det er praksis med ringvirkninger på dine relasjoner og det omgivende samfunn

Gruppeforløpet er en vekselvirkning mellom mindful yoga, veiledet meditasjon, indre refleksjon og undersøkelse av valgt tema.

Tema for 2024: Kunsten å lytte til deg selv – til kropp , sinn og hjerte. Via mindfulness øvelser og meditasjoner vil vi undersøke tema. Vi vil i den forbindelse se nærmere på å integrere essensielle livsholdninger som aksept, ikke dømmende og tillit i vår praksis og levd liv.

Det er levende formidling, dvs. deler av forløpet skapes ut fra det som oppstår mellom oss som er til stede. Du kan delta så ofte du har lyst og ha stort personlig utbytte der du er, akkurat nå i livet ditt.

Innhold:
  • Veiledet meditasjon
  • Mindful yoga – MediYoga, enkle øvelser som utføres sittende på matte eller på stol
  • Ditt indre rom – utforskning og refleksjon
  • Å bli bevisst hvordan tanker og følelser påvirker livskvalitet, og hvordan vi relatere til oss selv, andre og til den verden vi lever i.
  • Integrering av oppbyggende livsholdninger i praksis og levd liv. Livsholdninger: Aksept, tillit, takknemlighet, ikke dømmende, tålmodighet.

For å få det fulle utbytte av treningsgruppen anbefales det å praktisere hjemme. Det blir gitt hjemmeoppgaver mellom møtegangene (valgfritt) Du får tilgang til lukket Facebookgruppe med inspirasjon og lydfiler med mindfulness-meditasjoner.

Tid: 

Dato: Mandag 8. januar
kl. 19:00 - 20:00

Sted:

Hundvåg fysikalske institutt, Austbøgården, Austbøsletta 5, 4085 Hundvåg. Gratis parkering.

Deltakeravgift:

1500,- Tidligere deltakere 1350,-
Påmeldingsfrist: 5. januar

Dette er en utviklings- og inspirasjonsgruppe og ikke terapi, men kan ha terapeutisk effekt ved å gi økt forståelse og selvinnsikt. Det er levende formidling dvs. deler av forløpet skapes ut fra det som oppstår mellom oss som er til stede.