Mindfulness

Fordypning

Fordypning i Mindfulness - finn ro og bli kjent med deg selv
Nærvær - Ro - Innsikt

Å velge å gå i dypden med mindfulness-meditasjon kan være en nyttig investering i eget liv.

Fordypningsdagen henvender seg til alle som har erfaring med denne tidløse nærværs-praksis enten fra kurs i regi av Livsenergi eller annet. Inspirasjon og støtte til egen praksis og mulighet for individuell veiledning.

I fordypningen har vi utenom trening i de grunnleggende mindfulness øvelser fokus på å integrerer livgivende grunnholdninger – som aksept, tillit, ikke-dømmende, tålmodighet, takknemlighet m.m. i våre liv og i vår praksis.

Trening av holdningene har ikke bare innvirkning på effekten av vår meditasjons praksis, men også på hvordan vi relatere til oss selv og andre, og hvordan vi møter hverdagens små og store utfordringer.

Vi reflekterer over de givende ringvirkninger av å ha fokus på disse holdninger.

Det er levende formidling, dvs. deler av dagen skapes ut fra det som oppstår mellom oss som er til stede. Du kan delta så ofte du har lyst og ha stort personlig utbytte der du er, akkurat nå i livet ditt.

Vi arbeider med:
  • Fordypning i de grunnleggende mindfulness meditasjoner.
  • Integrering av grunnholdningene i liv og praksis.
  • Hovedfokus 17. november vil være grunnholdningen “ikke-dømmende”.
  • Mindful bevegelse – enkle yoga- og qigongøvelser
  • Å akseptere/anerkjenne seg selv, akkurat som man er.
  • Deling, spørsmål og individuell veiledning.

Tid: 

Dato: Settes opp senere
kl. 11.00 - 16.00

Sted:

Høleberggt.13, Stavanger sentrum - sidegate til Østervåg.

Deltakeravgift:

850,-
(Early bird pris kr. 700,- om du melder deg på og innbetaler kursavgiften før 6. november.)
Påmeldingsfrist: før 13. november.

Det er nødvendig med påmelding.

Te serveres i pausen.

Dette er en utviklings- og inspirasjonsdag og ikke terapi, men kan ha terapeutisk effekt ved å gi økt forståelse og selvinnsikt.