Mindfulness

Fordypning

Fordypning i Mindfulness & Meditasjon
Nærvær - Ro - Innsikt

Å velge å gå i dybden med mindfulness og meditasjon kan være en nyttig investering i eget liv.

Fordypningsdagen henvender seg til alle som har erfaring med denne tidløse nærværs-praksis enten fra kurs i regi av Susanne Falch eller annet. Inspirasjon og støtte til egen praksis og mulighet for individuell veiledning.

I fordypningen har vi utenom trening i de grunnleggende metoder fokus på å integrerer viktige grunnholdninger som aksept, tillit, ikke-dømmende, tålmodighet, takknemlighet m.m. i våre liv og i vår praksis.

Trening av holdningene har ikke bare innvirkning på effekten av vår meditasjons praksis, men også på hvordan vi relatere til oss selv og andre, og hvordan vi møter hverdagens små og store utfordringer.

Vi reflekterer over de givende ringvirkninger av å ha fokus på disse holdningene.

Det er levende formidling, dvs. deler av dagen skapes ut fra det som oppstår mellom oss som er til stede. Du kan delta så ofte du har lyst og ha stort personlig utbytte der du er, akkurat nå i livet ditt.

Vi arbeider med:
  • Fordypning i grunnleggende mindfulnesspraksis
  • Integrering av grunnholdningene i liv og praksis
  • Hovedfokus 27. mars vil være grunnholdningen tillit
  • Nærvær i bevegelse: Enkle yoga- og qigongøvelser
  • Å akseptere/anerkjenne seg selv, akkurat som man er
  • Deling, spørsmål og individuell veiledning

Tid: 

Dato: Søndag 27. mars
kl. 11.00 - 15.00

Sted:

Høleberggata.13, 4006 Stavanger sentrum - sidegate til Østervåg.

Deltakeravgift:

850,-
(Early bird pris kr. 700,- om du melder deg på og innbetaler kursavgiften før 23. mars)
Påmeldingsfrist: 26. mars

Det er nødvendig med påmelding.

Dette er en utviklings- og inspirasjonsdag og ikke terapi, men kan ha terapeutisk effekt ved å gi økt forståelse og selvinnsikt.