Mindfulness

Fordypning

Mindfulness for Kropp & Sinn
Bli kjent med deg selv.

Fordypningsgruppe over 8 mandager kl. 19:00

Å velge å gå i dybden med mindfulness – bevisst nærvær kan være en nyttig investering i eget liv. Gruppen er åpen for alle som har erfaring med mindfulness, enten fra kurs og retreats med Susanne Falch eller i annet regi.

Gruppeforløpet er en vekselvirkning mellom formidling av kunnskap, trening i de grunnleggende mindfulness øvelser og meditasjoner og mindful bevegelse med enkle yoga- og qigong øvelser.

Det er levende formidling, dvs. deler av forløpet skapes ut fra det som oppstår mellom oss som er til stede. Du kan delta så ofte du har lyst og ha stort personlig utbytte der du er, akkurat nå i livet ditt.

Innhold:
  • Trening i de grunnleggende mindfulness øvelser og meditasjoner
  • Mindful bevegelse: Enkle yoga- og qigongøvelser
  • Det indre rommet – utforskning og refleksjon
  • Indre visdom – indre vishet
  • Å bli bevisst hvordan tanker og følelser påvirker livskvalitet, og hvordan vi relatere til oss selv, andre og til den verden vi lever i.
  • Integrering av oppbyggende livsholdninger i praksis og levd liv.
  • Vi arbeider med livsholdningen takknemlighet frem mot jul. Livsholdninger: Aksept, tillit, takknemlighet, ikke dømmende m.m.

For å få det fulle utbytte av kurs- og treningsforløpet anbefales det å praktisere mindfulness-øvelsene hjemme. Det blir gitt hjemmeoppgaver mellom møtegangene. Du går tilgang til lukket Facebookgruppe med inspirasjon og lydfiler med mindfulness-meditasjoner.

Tid: 

Dato: Mandag 23. oktober
kl. 19:00 - 19:55

Sted:

Hundvåg fysikalske institutt, Austbøgården, Austbøsletta 5, 4085 Hundvåg

Deltakeravgift:

1350,-
Påmeldingsfrist: 20. oktober

Dette er en utviklings- og inspirasjonsgruppe og ikke terapi, men kan ha terapeutisk effekt ved å gi økt forståelse og selvinnsikt. Det er levende formidling dvs. deler av forløpet skapes ut fra det som oppstår mellom oss som er til stede.