Mindfulness

Grunnkurs

Mindfulness - bli kjent med deg selv
Nærvær - Ro - Innsikt

Over 4 onsdager og en dagssamling. 

Mindfulness-meditasjon er en tidløs praksis med røtter i østlig visdomstradisjon. En metode for økt nærvær, ro og innsikt. Når vi mediterer, vender vi oppmerksomheten innover for årvåkent og bevisst å kunne legge merke til, å observere – ikke bare hva som foregår i kroppen – men også i våre tanker og følelser. Å meditere er å begi seg ut på en spennende, utfordrende og lærerik oppdagelsesreise, der din uforanderlige innerste essens er reisemålet.

I løpet av kurset økes din kroppsbevissthet, dvs. du blir mer til stede i din kropp og i ditt liv. Du lærer hvordan du kan forholde deg til dine skiftende følelsestilstander, og til strømmen av tanker som konstant passere i ditt sinn. Du lærer ulike metoder til å roe ned en stresset kropp og et stresset sinn.

Kursinnhold:
  • Trening i de grunnleggende mindfulness øvelser og meditasjoner
  • Aksept og vennlighet som livsholdning.
  • Hvordan forholde seg til egne tanker og følelser
  • Å finne ro i hverdagen.
  • Endring og indre ro gjennom å være med det som er.

Vi vil også komme inn på hvordan du kan integrere mindfulness i hverdagens gjøremål.

I mindfulness praksis trener vi evnen til å være bevisst og oppmerksomt nærværende i det som skjer i øyeblikket, det være seg i omgivelsene, i mellommenneskelige relasjoner, i kroppen, i tankene og i følelsene. Dette er en praksis med ringvirkninger.

For å få det fulle utbytte av kursforløpet anbefales det å praktisere mindfulness øvelsene hjemme. Det blir gitt hjemmeoppgaver mellom møtegangene, påminnelser og inspirasjoner på e-post og du vil få tilsendt lydfiler med mindfulness-meditasjoner.

Etter kurset er det mulighet for å delta på fordypningskurs i mindfulness.

Tid: 

Dato: Oppstart: onsdag 24. februar kl. 18.30
4 onsdager 24. februar, 10. 17. og 24. mars kl. 18.30 - 20.30 og søndag 18. april kl. 11.00 - 16.00

Sted:

Høleberggata. 13, 4006 Stavanger sentrum - sidegate til Østervåg

Deltakeravgift:

2450,- Inkludert kursmateriell som sendes via e-post og tilgang til lydfiler med meditasjoner.
(Early bird pris kr. 2200,- om du melder deg på og innbetaler kursavgiften før 15. februar. Kursavgift kan ved behov betales i avdrag.)
Påmeldingsfrist: 22. februar

Vi sitter på stol, puter eller meditasjonskrakk. Å sitte på krakken gir en naturlig retthet i ryggen. Du sitter på knærne med krakken mellom legger og lår. Ønsker du å kjøpe en meditasjonskrakk er prisen kr. 250,-

Vel møtt til et inspirerende og nyttig kurs i fine rammer i samvær med inspirerende mennesker.

Deltakelse krever ingen forkunnskaper utenom lyst og et åpent sinn.

Mindfulness - bli kjent med deg selv
Nærvær - Ro - Innsikt

Mindfulness-meditasjon er en tidløs praksis med røtter i østlig visdomstradisjon. En effektiv metode for økt nærvær, ro og innsikt. Når vi meditere, vender vi oppmerksomheten innover for årvåkent og bevisst å kunne legge merke til, å observere – ikke bare hva som foregår i kroppen – men også i våre tanker og følelser. Å meditere er som å begi seg ut på en spennende, utfordrende og lærerik oppdagelsesreise, der ens innerste kjerne er reisemålet. I løpet av kurset økes din kroppsbevissthet, dvs. du blir mer til stede i din kropp og i ditt liv. Du lærer hvordan du kan forholde deg til dine skiftende følelsestilstander, og til strømmen av tanker som konstant passere i ditt sinn. Du lærer ulike metoder til å roe ned en stresset kropp og et stresset sinn.

Kursinnhold:
  • Innføring og trening i de grunnleggende mindfulness øvelser og meditasjoner.
  • Hvordan forholde seg til egne tanker og følelser.
  • Aksept og vennlighet som livsholdning.
  • Å finne ro i hverdagen.
  • Endring og indre ro gjennom å være med det som er.

Vi vil også komme inn på hvordan du kan integrere mindfulness i hverdagens gjøremål.

I mindfulness praksis trener vi evnen til å være bevisst oppmerksomt nærværende i det som skjer i øyeblikket, det være seg i omgivelsene, i kroppen, i tankene og i følelsene og i mellommenneskelige relasjoner. Dette er en praksis med ringvirkninger!

Tid: 

Dato: Settes opp senere
kl. 11:00 - 16:00

Sted:

Høleberggata 13, 4006 Stavanger sentrum - sidegate til Østervåg

Deltakeravgift:

850,-
(Inkludert kursmateriell som tilsendes via e-post og tilgang til lydfiler med meditasjoner. Early bird kr. 700,- ved påmelding og innbetalt kursavgift før 13. april.)

Vi sitter på stol eller meditasjonskrakk. Krakken gir en naturlig retthet i ryggen. Du sitter på knærne med krakken mellom legger og lår.

På kurset er det mulig å kjøpe en meditasjonskrakk, pris kr. 250,-

Vel møtt til et inspirerende og nyttig kurs i fine rammer i samvær med inspirerende mennesker.

Deltakelse i ovenstående kurs krever ingenforkunnskaper utenom lyst og et åpent sinn.