Mindfulness

Grunnkurs

Finn ro og bli kjent med deg selv
Nærvær - Ro - Innsikt

Mindfulness-meditasjon er en tidløs praksis med røtter i østlig visdomstradisjon. En effektiv metode for økt nærvær, ro og innsikt. Når vi meditere, vender vi oppmerksomheten innover for årvåkent og bevisst å kunne legge merke til – ikke bare hva som foregår i kroppen vår – men også i våre tanker og følelser. Å meditere er som å begi seg ut på en spennende, utfordrende og lærerik oppdagelsesreise, der ens innerste kjerne er reisemålet. I løpet av kurset økes din kroppsbevissthet, dvs. du blir mer til stede i din kropp og i ditt liv. Du lærer hvordan du kan forholde deg til dine skiftende følelsestilstander, og til strømmen av tanker som konstant passere i ditt sinn. Du lærer ulike metoder til å roe ned en stresset kropp og et stresset sinn.

Kursinnhold:
  • Innføring og trening i de grunnleggende mindfulness øvelser og meditasjoner.
  • Hvordan forholde seg til egne tanker og følelser.
  • Aksept og vennlighet som livsholdning.
  • Å finne ro i hverdagen.
  • Endring og indre ro gjennom å være med det som er.

Vi vil også komme inn på hvordan du kan integrere mindfulness i hverdagens gjøremål.

I mindfulness praksis trener vi evnen til å være bevisst oppmerksomt nærværende i det som skjer i øyeblikket, det være seg i omgivelsene, i kroppen, i tankene og i følelsene og i mellommenneskelige relasjoner. Dette er en praksis med ringvirkninger!

Tid: 

Dato: Settes opp våren 2021
kl. 11:00 - 16:00

Sted:

Høleberggt. 13, Stavanger sentrum - sidegate til Østervåg

Deltakeravgift:

850,-
(Inkludert kursmateriell og lydfiler med meditasjoner som tilsendes via e-post. Mulighet for kjøp av mindfulness cd til redusert pris. Early bird kr. 700,- ved påmelding og innbetalt kursavgift før 13. april.)

Vi sitter på stol eller meditasjonskrakk. Krakken gir en naturlig retthet i ryggen. Du sitter på knærne med krakken mellom legger og lår.

På kurset er det mulig å kjøpe en meditasjonskrakk, pris kr. 250,-

Vel møtt til et inspirerende og nyttig kurs i fine rammer i samvær med inspirerende mennesker.

Deltakelse i ovenstående kurs krever ingenforkunnskaper utenom lyst og et åpent sinn.

Mindfulness - finn ro og bli kjent med deg selv
Nærvær - Ro - Innsikt

Over 4 onsdager og en dagssamling. Settes ikke opp i 2020

Mindfulness-meditasjon er en tidløs og effektiv metode for nærvær og innsikt. Når vi mediterer, vender vi oppmerksomheten innover for årvåkent og bevisst å kunne legge merke til – ikke bare hva som foregår i kroppen vår – men også i våre tanker og følelser. Å meditere er som å begi seg ut på en spennende, utfordrende og lærerik oppdagelsesreise, der ens innerste kjerne er reisemålet. I løpet av kurset økes din kroppsbevissthet, dvs. du blir mer til stede i din kropp og i ditt liv. Du lærer hvordan du kan forholde deg til dine skiftende følelsestilstander, og til strømmen av tanker som konstant passere i ditt sinn. Du lærer ulike metoder til å roe ned en stresset kropp og et stresset sinn.

Kursinnhold:
  • Innføring og trening i de grunnleggende mindfulness øvelser.
  • Hvordan forholde seg til egne tanker og følelser?
  • Betydningen av en holdning av aksept og vennlighet.
  • Verktøy for stressmestring i hverdagen.

Vi vil også komme inn på hvordan du kan integrere mindfulness i hverdagens gjøremål.

I mindfulness praksis trener vi evnen til å være bevisst og oppmerksomt nærværende i det som skjer i øyeblikket, det være seg i omgivelsene, i mellommenneskelige relasjoner, i kroppen, i tankene og i følelsene. Dette er en praksis med ringvirkninger.

For å få det fulle utbytte av kursforløpet anbefales det å praktisere mindfulness øvelsene hjemme. Det blir gitt hjemmeoppgaver mellom møtegangene, påminnelser og inspirasjoner på e-post og du vil få tilsendt lydfiler med mindfulness-meditasjoner.

Etter kurset er det mulighet for å delta på fordypningskurs i mindfulness.

Tid: 

Dato: Onsdag . september kl. 18.30 - 20.30
4 onsdager kl. 19.00 - 21.00 - og søndag 19. april kl. 11.00 - 16.00

Sted:

Høleberggt. 13, Stavanger sentrum - sidegate til Østervåg)

Deltakeravgift:

3000,- Inkludert kursmateriell og lydfiler med meditasjoner som tilsendes via e-post.
(Early bird pris kr. 2800,- om du melder deg på og innbetaler kursavgiften før . september. Kr. 2000,- for deltakere som har deltatt på mitt dagskurs og for unge mennesker mellom 18 og 25 år. Repetisjon av kurset kr 1500,- Kursavgift kan ved behov betales i avdrag.)
Påmeldingsfrist: før september

Vi sitter på stol, puter eller meditasjonskrakk. Krakken gir en naturlig retthet i ryggen. Du sitter på knærne med krakken mellom legger og lår. Ønsker du å kjøpe en meditasjonskrakk er prisen kr. 250,-

Vel møtt til et inspirerende og nyttig kurs i fine rammer i samvær med inspirerende mennesker.

Deltakelse krever ingen forkunnskaper utenom lyst og et åpent sinn.