Kvalifikasjoner og erfaring

Litt om meg – Susanne Falch

Jeg er opprinnelig fra Danmark og har bodd og holdt kurs i Norge siden 1989. Siden 2011 har jeg holdt årlige “Tid for Sjelen” retreats i Norge og i Italia. Konseptet “Tid for Sjelen” er en syntese av alt jeg har lært av dyktige lærere og ved egen fordypelse i ulike tema og praksis, som omhandler utvikling av det enorme potensiale for nærvær, bevissthet, sann kjærlighet, god helse, mening og glede, som vi mennesker rommer. Mye av det jeg underviser i, og måten jeg formidler på har en berikende effekt på de fleste.

Som purung, søkende og reiselysten kvinne dro jeg i 1979 til India. Det ble en livsforandrende reise på det indre plan, da jeg møtte den indiske spirituelle lærer Osho. En “gnist” ble tennt i mitt hjerte. “Gnisten” har vært en veiviser i livets mange utfordrende stunder, og er en viktig inspirasjon i min undervisning og i mitt liv. Ved Osho meditasjons- og terapisenter i India deltok jeg på ulike kurs i kroppsterapeutiske metoder, meditasjon, mindfulness, personlig og spirituell vekst og utvikling.

I store deler av mitt voksne liv har qigong, meditasjon og mindfulness praksis vært en viktig del av mitt liv. Nærværspraksis med stor terapeutisk effekt – helsebringende for kroppen og en hjelp for sinnet til å beholde en konstruktiv klarhet når livet byr på utfordringer, hvilket det gjør for oss alle. Det handler ikke så mye om det som skjer i livene våre, men mer om hvordan vi forholder oss til det. Livet byr på kontinuerlig forandring på alle plan. Mennesket er skapt til å være i bevegelse både fysisk og mentalt, ellers stagnerer livsenergien og sykdom kan oppstå og vi kan miste livsgleden. Utenom en livslang nærværspraksis med qigong, mindfulness og meditasjon har også yoga – nærværsyoga siden 2011 blitt en del av min hverdag, som en hjelp til god helse og økt tilstedeværelse i min hverdag. Enkle yogaøvelser er derfor en integrert del i mine kurs og i Tid for Sjelen retreats.

Sykepleier med videreutdanning i kognitiv psykologi og mindfulness.

Utdannet terapeut ved Nordlys Centret i Danmark. En utdannelse i kroppsterapeutiske metoder, samtaleterapi, healing, meditasjon og mindfulness, personlig og spirituell vekst og utvikling.

Fordypning over 4 moduler i Energibalansering med Terapeutisk Berøring, ved Nordlys Centret i Danmark. Jeg underviser i Terapeutisk Berøring på Normassasje videreutdaningen – et modul over 5 dager.

Lærer i Medisinsk Qigong og Sheng Zhen Gong.

Lærer i Mindfulness-based Coping – MbC. Et kurskonsept i livsmestring med mindfulness.

Lærer i Mindfulness Based Cognitive Therapy – MBCT fra Oxford Mindfulness Centre, en avdeling under Oxford University.

Godkjent MediYoga instruktør.

Min undervisning og veiledning er i tillegg til kunnskap og livsvisdom bygd på livserfaring og levd liv – oppoverbakker og nedoverbakker. Er gift og har 3 voksne sønner, en bonussønn, to barnebarn og 3 bonusbarnebarn.

Frem til 2021 har jeg i tillegg til undervisning og veiledning i privat regi arbeidet deltid som veileder og kursleder for Pårørendesenteret i Stavanger. Arbeidet besto av veiledningssamtaler, mestringskurs og grupper for pårørende basert på mestringsteknikker fra mindfulness, samt helsefremmende kurs med metoder fra mindfulness, kognitiv psykologi og qigong.

Jeg inspireres av naturen, av mellommenneskelige relasjoner, av visdomstekster og av tidløse åndelige tradisjoner og lærere.

Medlem i:

  • NFKT – Norsk forening for kognitiv terapi
  • NFON – Norsk forening for oppmerksomt nærvær