Nærværspraksis

på Zoom

Tid for Sjelen nærværspraksis. Dette tilbudet holder pause.
Innsikt og forståelse skaper endring

Meditasjon – Refleksjon – Innsikt – Forståelse

Vi starter samlingen med enkle qigong øvelser for å skape en god nærværskontakt til kroppen, som er vårt fundament for livet på jord og vår meditasjonspraksis.

Tema for samlingene vil være utforskning av nærvær og hvordan utvikle og arbeide med åpning av hjertets energi til glede for deg selv, dine relasjoner og det omgivende samfunn. Det vil bli gitt mulighet for å stille spørsmål.

All endring starter hos deg selv.

Retningslinjer

Når du åpner linken kommer det opp et vindu: “Please wait for the host to start this meeting».

Gjør deg klar 5-10 minutter før og sjekk at alt fungere – lyd, kamera.
Ha det rolig rundt deg, finn en komfortabel sittestilling. Innstill deg på å være oppmerksomt til stede ved å legge merke til din pust.
Veiledet praksis med nærværs-øvelser og meditasjon.
Under samlingen velger du selv om du vil ha kamera på eller av.

Det gjøres oppmerksomt på at ved tekniske spørsmål, eller problem med å komme inn på Zoom, er det ikke noe som kan ordnes herfra – be evt. en venn om hjelp.
Innbetalt beløp kan ikke refunderes eller overføres til andre kurs og samlinger.
Vel møtt på en digital plattform.

Tid: 

Dato: Søndag 10. september, 8. oktober og 12. november
19:00-20:30

Sted:

På nett - den digitale plattformen Zoom. Link tilsendes ved påmelding og innbetalt deltakeravgift. Innbetalt beløp kan ikke refunderes eller overføres til andre kurs og samlinger.

Deltakeravgift:

Kr. 200,- per gang
Påmeldingsfrist: Senest dagen før