Meditativ praksis

på Zoom

Månedlig meditativ praksis
Innsikt og forståelse skaper endring

Meditasjon – Refleksjon – Innsikt – Forståelse

Susanne starter samlingen med enkle qigong øvelser for å skape en god nærværskontakt til kroppen, som er vårt fundament for livet på jord og vår meditasjonspraksis.

Veiledet meditasjon som hjelp til utforskning av nærvær, indre stillhet og en dypere forankring i kropp, pust og hjerte.

All endring starter hos deg selv.

Retningslinjer

Når du åpner linken kommer det opp et vindu: “Please wait for the host to start this meeting».

Gjør deg klar 5-10 minutter før og sjekk at alt fungere – lyd, kamera.
Ha det rolig rundt deg, finn en komfortabel sittestilling. Innstill deg på å være oppmerksomt til stede ved å legge merke til din pust.
Veiledet praksis med nærværs-øvelser og meditasjon.
Under samlingen velger du selv om du vil ha kamera på eller av.

Det gjøres oppmerksomt på at ved tekniske spørsmål, eller problem med å komme inn på Zoom, er det ikke noe som kan ordnes herfra – be evt. en venn om hjelp.
Innbetalt beløp kan ikke refunderes eller overføres til andre kurs og samlinger.
Vel møtt på en digital plattform.

Tid: 

Dato: Søndager: 8. september, 13. oktober, 3. november
20:00-ca. 21:15

Sted:

På nett - den digitale plattformen Zoom. Link tilsendes ved påmelding og innbetalt deltakeravgift. Innbetalt beløp kan ikke refunderes eller overføres til andre kurs og samlinger. Best å være tilmeldt nyhetsbrevet for å holde seg oppdatert på disse samlingene.

Deltakeravgift:

Kr. 200,- per gang
Påmeldingsfrist: Senest dagen før