Qigong
for Kropp & Sjel

Vårens Energi i Kropp & Sinn
Styrke - Vekst - Håp - Grenser - Retning - Å finne sin vei

Vi bruker rolig bevegelse, pust, visualisering og meditasjon til å styrke kroppens iboende selvhelbredende krefter. På dette kurs har vi spesielt fokus på vårens energi som den folder seg ut i naturen, i kroppen og i vår psyke. Du får tilgang til en video som inneholder øvelsene du lærer på kurset, slik at du lett kan forsette hjemme på egen hånd.

Naturen og menneskelivet beveger seg gjennom ulike faser og livsprosesser. Innenfor Qigong filosofien bygger de ulike fasene på 5-element teorien: Tre, Ild, Jord, Metal og Vann. Hvert element står i relasjon til noen av våre viktigste organer, vår sinnstilstand og til årstidene. Om våren er tre-elementet mest aktivt. Organene knyttet til tre-elementet er leveren og galleblæren.

Vårens og tre-elementets kvaliteter: Styrke – Vekst – Håp – Optimisme – Grenser – Retning – Å finne sin vei

Kursinnhold:
 • Stående og sittende øvelser
 • Qigong filosofi og grunnprinsipper
 • Tre-elementets psykologi
 • Tankens kraft og visualisering
 • Smilets helsebringende energi
 • Yin og Yang – Livets dans
 • Meditasjon og avspenning

Tid: 

Dato: Søndag 30. mai
Kl. 11 - 16

Sted:

Høleberggata 13, Stavanger sentrum - sidegate til Østervåg

Deltakeravgift:

Kr. 850,- Repetisjon av kurset kr. 450,-
(Early bird kr. 700,- om du melder deg på og betaler før 26. mai)
Påmeldingsfrist: 28. mai
Qigong for Kropp & Sjel
Nærvær - Ro - Balanse. Styrk din kropp, sinn og sjelskraft

På dette kurset lærer du bl.a. en sekvens som består av syv energigivende og balanserende øvelser, som utføres i et sammenhengende flow. Du får tilgang til en video som inneholder disse øvelser, slik at du lett kan forsette hjemme på egen hånd. Den universelle livsenergi – Qi-energien – som gjennomstrømmer alt, arbeider vi med via bevegelse, pust, hjertets intensjon og tankens kraft. Livsenergien kan ved praksis kultiveres og styrkes, så den strømmer gjennom kropp, hjerte og sinn med en rensende, helsebringende og livgivende kraft.

Kursinnhold:
 • Stående og sittende øvelser
 • Energiforståelse og grunnprinsipper
 • Tankens kraft og visualisering
 • Hjertes smil – helsebringende smileenergi
 • Yin og Yang – Livets dans
 • Meditasjon og mindfulness

Tid: 

Dato: Weekenden 7. - 8. november
kl. 11.00 - 16.00

Sted:

Høleberggt.13, Stavanger sentrum - sidegate til Østervåg

Deltakeravgift:

Kr. 1600,-
(Early bird pris kr. 1400,- om du melder deg på og betaler før 29. oktober. Inkludert kursmateriell som sendes via e-post. Qigong DVD kan også lastes ned mot betaling.)
Påmeldingsfrist: 5. november.