Stressmestring

Stressmestring med Qigong & Mindfulness

Qigong og mindfulness er effektive metoder til å senke kroppens stressnivå. Mye forskning viser til de helseskadelige effekter av et høyt stressnivå over tid. Det finnes positivt stress og negativt stress. På kurset lærer du bl.a. om forskjellen. Når vi praktiserer Qigong og mindfulness reduseres det negative stress som er med til å skape en spenningtilstand i kropp og sinn og som hindre livsenergiens, qi-energiens helsebringende kraft i å strømme fritt.

Kursinnhold:
  • Innføring i Qigong.
  • Energiforståelse og stressteori.
  • Tankens kraft og helse.
  • Avspenning i bevegelse.
  • Trening i mindfulness.
  • Faktorer som virker oppbyggende og styrkende på kroppens energisystem.

Tid: 

Dato: Settes opp senere
Kl. 10.00 - 16.00

Sted:

Høleberggt.13, Stavanger - sidegate til Østervåg.

Deltakeravgift:

Kr. 1200,-
(Inkludert kursmateriell. Repetisjon av kurset kr. 600,-, Qigong dvd selges til redusert pris.)