Qigong

Qigong er en treningsmetode eller praksis med kinesisk opprinnelse. En av mange grener innen Tradisjonell Kinesisk Medisin, der det i tillegg finnes akupunktur, ernæring, urter, massasje m.fl. Treningen består av bevegelse, pust, visualisering og meditasjon.

Naturen og menneskelivet beveger seg gjennom ulike faser og livsprosesser. Innenfor Qigong filosofien bygger de ulike fasene på 5-element teorien: Tre, Ild, Jord, Metal og Vann. Hvert element står i relasjon til noen av våre viktigste organer, vår sinnstilstand og til årstidene

Vi er alle forbundet med naturen. Vi påvirkes av naturens rytmer og vi påvirker naturen.

Hensikten er å styrke kroppens iboende selvhelbredende krefter, oppnå indre ro og bedre energibalanse. Qigong er energimedisin – qi-energien er medisinen. Når vi praktiserer arbeider vi med – kultiverer kroppens subtile energi – livsenergien. Ved regelmessig praksis hjelper vi Qi – livsenergien til å strømme  gjennom kropp og sinn med en rensende, helsebringende og livgivende kraft. Qigong er meditasjon i bevegelse.  Øker din evne til å være bevisst til stede i kropp og sinn og i livets små og store øyeblikk.
Passer for de fleste, uansett alder og fysisk form og er enkel å praktisere i hverdagen på egen hånd.
Qigong er et verktøy hvor du selv kan bidra til å gjøre noe med egen helse. Det er hjelp til selvhjelp.

Etter kursene har du fått nyttig kunnskap og metoder som du lett kan integrere i hverdagen til ivaretakelse av hele deg; kropp, sinn og sjel.

Kursene er for nybegynnere og henvender seg til alle med ønske om og interesse for å lærer seg dette “helseverktøy”. Egner seg også for tidligere deltakere som ønsker å fordype sin praksis.

Regelmessig praksis har stor effekt på kropp, sinn og sjel. Utenom den helsemessige og bevisstgjørende effekt blir du mer nærværende i din kropp og i ditt indre og ytre liv. Det kalles så fint å kultivere det sjelelige nærvær i kroppen. Det er her og nå ditt liv folder seg ut fra øyeblikk til øyeblikk.

Under finner du en rekke fordeler med Qigong som kan motivere deg til å begynne å praktisere det.

Det reduserer stress – Øker fleksibilitet i leddene – Styrker muskulatur og balanse – Støtter kroppens selvhelbredende egenskaper – Styrker immunforsvaret – Hjelper mage-tarmsystemet til å fungere bedre –  Forbedre søvnkvaliteten – Gir avspenning og indre ro – Forbedre konsentrasjonsevnen – Øker energinivået – Hjelper deg til å være til stede i øyeblikket