Selvutvikling

Tid for Sjelen
Veier til en dypere kontakt til deg selv og andre

Tema: Ta Bolig i Deg Selv
Menneskelivet kan ses som en lære- og utviklingsprosess, som vi med stor fordel kan velge å delta aktivt i med bevisst oppmerksomt nærvær.

For å ta bolig i oss selv må vi starte med å forankre oss i kropp og hjerte. Kropp og hjerte er utgangspunktet for det liv vi lever. Vi senker tempoet og stopper opp for å øve oss i å komme i bedre kontakt med oss selv, slik at vi kommer nærmere vårt vesens kjerne. Vi trener å lytte innover til kroppens visdom, til hjertets dypere intelligens og til de indre prosesser. Vi trener evnen til å møte andre og oss selv med en holdning av kjærlig vennlighet – evnen til medfølelse og selv-medfølelse.

Når vi tar bolig i oss selv og aksepterer det som møter oss i øyeblikket, avdekkes iboende ressurser og kvaliteter.

Målet er personlig vekst og utvikling, selvinnsikt, et åpent hjerte og engasjement i verden omkring oss. Det å kunne hvile mer i seg selv og i høyere grad handle ut fra sitt eget sentrum, og være i samklang med sin indre sannhet.

Vi arbeider med:
  • Å bli et helt menneske – 5 veier til helhet.
  • Nærværstrening med Mindfulness.
  • Å lytte til hjertet – din indre veiviser.
  • Hvordan forholde seg til vanskelige tanker og følelser.
  • Å bli venn med din indre kritiker.
  • Å utvikle medfølelse og selvmedfølelse.
  • Innføring i inquiry metoden – en metode til indre utforskning.
  • Dialog, deling og tilbakemelding.

Ønsker du informasjon om det idegrunnlag som kurset bygger på, og om de metoder som anvendes, kan du få tilsendt en beskrivelse av de metoder og øvelser som anvendes, så du får mulighet på forhånd til å danne deg et inntrykk av arbeidet som gjøres. Kurset er et utviklings- og inspirasjonskurs og ikke terapi, men kan ha terapeutisk effekt ved å gi økt forståelse og selvinnsikt

Max. antall deltakere er 14.

Tid: 

Dato: Weekenden settes vår 2020
Begge dager kl. 10.00 - 16.00

Sted:

Høleberggt. 13, Stavanger sentrum - sidegate til Østervåg

Deltakeravgift:

kr. 1900,- Deltakelse kun lørdag kr.950,-
(Early bird rabatt kr. 1.600,-/800,- om du melder deg på og innbetaler kursavgiften før 1. oktober. Inkludert meditasjoner til nedlastning.)

Kurset fungerer også som fordypningsgruppe for tidligere deltakere på Tid for Sjelen retreats.

Kurset henvender seg til alle, som ønsker å bli bedre kjent med seg selv, og som har lyst å få et bredere perspektiv på seg selv som menneske. Ta gjerne kontakt for en prat om du er en tvivl om dette kan være noe for deg.