Meditasjon & Selvutvikling

Meditasjon & Selvutvikling
Selvutviklings gruppe for alle med lyst og interesse for å bli bedre kjent med seg selv

Tema: Ta Bolig i Deg Selv
Menneskelivet kan sees som en lære- og utviklingsprosess, som vi med stor fordel kan velge å delta aktivt i med bevisst oppmerksomt nærvær.

For å bli bedre kjent med oss selv må vi først “ta bolig” i oss  selv – “flytte inn” i kropp og hjerte. Det engelske språk har et godt ord for denne egenskap – embodiment – to embody oneself – favne oss selv med alt vi rommer. Forankret i kropp, hjerte og bevissthet – utgangspunktet for det liv vi lever.

Vi senker tempoet – når vi har det for travelt er det vanskelig å komme i kontakt med sjelens rytme. Bevegelse, energiøvelser, meditasjon og refleksjon hjelper oss til å få en dypere kontakt med oss selv, slik at vi kommer nærmere vårt vesens kjerne  – sjelen. Vi trener å lytte innover til kroppens visdom, til hjertets dypere intelligens og til de indre prosesser. Vi trener evnen til å møte andre og oss selv med en holdning av kjærlig vennlighet – evnen til medfølelse og selv-medfølelse.

Når vi tar bolig i oss selv og aksepterer det som møter oss i øyeblikket, avdekkes iboende ressurser og kvaliteter.

Målet er personlig og åndelig vekst og utvikling, selvinnsikt, et åpent hjerte og engasjement i verden omkring oss. Det å kunne hvile mer i seg selv og i høyere grad handle ut fra sitt eget sentrum, og være i samklang med sin indre sannhet.

Det er levende formidling, dvs deler av samlingen skapes ut fra det som oppstår mellom oss som er til stede. Du kan delta så ofte du vil og ha stort personlig utbytte der du er, akkurat nå i livet ditt.

Vi arbeider med:
  • De fem porter inn til økt nærvær i deg selv.
  • Sjel og nærvær
  • Hva nære sjelen?
  • Kunsten å lytte til sjelens stille “stemme”
  • Hjertets egenskaper
  • Forstå din indre kritiker.
  • Aksept som transformerende kraft
  • Refleksjon og indre utforskning
  • Deling og tilbakemelding.

Ta gjerne kontakt for en prat om du er en tvil om dette kan være noe for deg.  En utviklings- og inspirasjons samling og ikke terapi, men kan ha terapeutisk effekt ved å gi økt forståelse og selvinnsikt

Max. antall deltakere er 8.

Tid: 

Dato: 6. & 7. november
Begge dager kl. 11:00 - 15:00

Sted:

Høleberggata 13, Stavanger sentrum - sidegate til Østervåg

Deltakeravgift:

kr. 1200,- for begge dager. Kr. 600,- for lørdag
(Early bird for begge dager kr. 1050,- ved påmelding og innbetalt kursavgift før 30. oktober)
Påmeldingsfrist: 3. november

Kurset fungerer også som fordypningsgruppe for tidligere deltakere på Tid for Sjelen retreats.

Kurset henvender seg til alle, som ønsker å bli bedre kjent med seg selv, og som har lyst å få et bredere perspektiv på seg selv som menneske. Ta gjerne kontakt for en prat om du er en tvil om dette kan være noe for deg.