Stillhetens Hus

 

Meditasjon i Stillhetens Hus

 

Stillhetens Hus oppstod ut fra et ønske om å være en inspirasjon til å finne inn til en indre ro og stillhet midt i vår travle og støyende hverdag.

Stillhetens Hus er en invitasjon til å utforske stillheten i ditt eget indre. Den stillhet vi søker er ikke det fysiske fravær av lyd, men en tilstand av ro og indre stillhet, som er vår essens, kjerne, vår sanne natur.

Stillhetens Hus er et nydelig åttekantet hus bygget i miljøvennlige materialer i min hage. En påminnelse om at vi ikke trenger reise langt til fjells for å finne inn til det indre stille rom, siden det er å finne i vårt eget indre.

Vi kan gjennom en meditativ praksis finne inn til det indre stille rom overalt hvor vi befinner oss uansett den ytre støyen.

Det indre stille rom er uforklarlig, men når vi kommer i kontakt med det blir noe i oss berørt og kontakten til det nærer oss. Det stille rom gir en følelse av indre stabilitet uansett det skiftende innhold i våre liv.

Stillhetens Hus: Hunsteintunet 18, 4083 Hundvåg. Du går direkte til huset i hagen.

Arrangeres ca. en gang i måneden.

Velkommen til samling i Stillhetens Hus, hvor det å møte seg selv med meditativt nærvær står i fokus. I en inspirerende, støttende og trygg ramme i fellesskap med andre. Vi vender oppmerksomheten innover for årvåkent og bevisst å møte oss selv, for å bli bedre kjent med oss selv. Bli bevisst hvordan vi relatere til oss selv og andre, og hvordan vi møter hverdagens små og store utfordringer. Å meditere er å begi seg ut på en spennende, utfordrende og lærerik oppdagelsesreise, der en autentisk kontakt til og forståelse av seg selv er reisemålet.

All endring starter hos deg selv! Utforsk bevegelsene i ditt indre og oppdag hvordan du kan favne deg selv med alt du rommer og finne inn til din indre essens, din kjerne, din sanne natur – din egen sjel.

 

 

Sitater:

Nøkkelen til din sanne natur er å bringe sinnet hjem gjennom å praktisere meditasjon.

Intet i verden er så lik Gud som stillhet.

If a person has a really deep interest in spiritual growth, he or she cannot do away with the practice of meditation. That is the key to spiritual growth.

Stillheten ligger i at øyeblikket og evigheten er samme ting – forstod vi virkelig det ville vi finne ro.

Sann intelligens fungere uten ord. Det er i stillheten kreativiteten fødes og løsningen på problemer oppstår.

 

 

Tid for Sjelen i Stillhetens Hus
Nærværspraksis
En samling for deg som via meditativ praksis ønsker en
økt bevissthet om kropp, pust og hjertets iboende intelligens og visdom.
I en inspirerende og støttende ramme i felleskap med andre.
All endring starter hos deg selv !
Utforsk bevegelsene i ditt indre og oppdag hvordan du kan favne deg selv med alt du rommer. Oppdag hvordan du kan møte deg selv med en åpen, nysgjerrig, vennlig og ikke dømmende holdning – navigere i livet fra ditt innerste vesen, din sanne natur – din sjel.
For å få kontakt til sjelen må vi “lytte” til hjertet.
En praksis med ringvirkninger.

Arrangeres ca. en gang per måned.

Kveldens innhold:
  • Sjel & Nærvær
  • Musikk meditasjon – en bro fra det tenkende sinn inn i ro og nærvær.
  • En rituale for fred.
  • Guidet meditasjon med fokus på kropp, pust, hjertes visdom og livets essens.
  • Te serveres – kunsten å drikke en kopp te.
  • Spørsmål og individuell tilbakemelding.

OBS. Kun 8 plasser.

Tid: 

Dato: Søndag 18. september
kl. 18:00 – 19:30

Sted:

Stillhetens Hus, Hunsteintunet 18, 4083 Hundvåg. Du går direkte til Stillhetens Hus i hagen. Huset er åpent fra kl. 17:50. Parkering på gjesteparkering, eller i nærområdet.

Deltakeravgift:

kr. 200,- betales før oppmøte
(Påmelding er nødvendig på mail post@susannefalch.no)

Passer for alle som ønsker inspirasjon og støtte til meditativ praksis som en vei til en dypere kontakt med seg selv, andre og livets essens.
Du velger selv om du vil sitte på meditasjons-krakk eller stol.