Stillhetens Hus

 

Meditasjon i Stillhetens Hus

 

Stillhetens Hus oppstod ut fra et ønske om å være en inspirasjon til å finne inn til en indre ro og stillhet midt i vår travle og støyende hverdag.

Stillhetens Hus er en invitasjon til å utforske stillheten i ditt eget indre. Den stillhet vi søker er ikke det fysiske fravær av lyd, men en indre tilstand av ro og stillhet, som er vår indre essens, kjerne , vår sanne natur.

Stillhetens Hus er et nydelig åttekantet hus bygget i miljøvennlige materialer i min hage. En påminnelse om at vi ikke trenger reise langt til fjells for å finne inn til det indre stille rom, siden det er å finne i vårt eget indre.

Vi kan gjennom en meditativ praksis finne inn til det indre stille rom overalt hvor vi befinner oss uansett den ytre støyen.

Det indre stille rom er uforklarlig, men når vi kommer i kontakt med det blir noe i oss berørt og kontakten til det nærer oss. Det stille rom gir en følelse av indre stabilitet uansett det skiftende innhold i våre liv.

Stillhetens Hus: Hunsteintunet 18, 4083 Hundvåg. Du går direkte til huset i hagen.

Arrangeres ca. en gang i måneden.

Velkommen til samling i Stillhetens Hus, hvor det å møte seg selv med meditativt nærvær står i fokus. I en inspirerende, støttende og trygg ramme i fellesskap med andre. Vi vender oppmerksomheten innover for årvåkent og bevisst å møte oss selv, for å bli bedre kjent med oss selv. Bli bevisst hvordan vi relatere til oss selv og andre, og hvordan vi møter hverdagens små og store utfordringer. Å meditere er å begi seg ut på en spennende, utfordrende og lærerik oppdagelsesreise, der en autentisk kontakt til og forståelse av seg selv er reisemålet.

All endring starter hos deg selv! Utforsk bevegelsene i ditt indre og oppdag hvordan du kan favne deg selv med alt du rommer og finne inn til din indre essens, din kjerne, din sanne natur – din egen sjel.

 

 

Sitater:

Nøkkelen til din sanne natur er å bringe sinnet hjem gjennom å praktisere meditasjon.

Intet i verden er så lik Gud som stillhet.

If a person has a really deep interest in spiritual growth, he or she cannot do away with the practice of meditation. That is the key to spiritual growth.

Stillheten ligger i at øyeblikket og evigheten er samme ting – forstod vi virkelig det ville vi finne ro.

Sann intelligens fungere uten ord. Det er i stillheten kreativiteten fødes og løsningen på problemer oppstår.

 

 

Meditasjon i Stillhetens Hus
I møte med deg selv

Velkommen til samling, hvor det å møte seg selv med et åpent og anerkjennende nærvær står i fokus.
I en inspirerende, trygg og støttende ramme i felleskap med andre.
Arrangeres ca. en gang per måned.

Vi vender oppmerksomheten innover for årvåkent og bevisst å møte oss selv, for å bli bedre kjent med oss selv.
Bli bevisst hvordan vi relatere til oss selv og andre, og hvordan vi møter hverdagens små og store utfordringer.
Å meditere er å begi seg ut på en spennende, utfordrende og lærerik oppdagelsesreise, der en autentisk kontakt til og forståelse av seg selv og andre er reisemålet.

All endring starter hos deg selv !
Utforsk bevegelsene i ditt indre og oppdag hvordan du kan favne deg selv med alt du rommer og finne inn til din indre essens, din kjerne, din sanne natur – din egen sjel

Kveldens innhold:
  • Guidet meditasjon med fokus på kropp- og følelsesbevissthet.
  • Å åpne seg for livet.
  • Nærværs-meditasjon med fokus på indre utforskning.
  • Deling, spørsmål og individuell tilbakemelding.
  • Te serveres – kunsten å drikke en kopp te.

OBS. Kun 8 plasser.

Tid: 

Dato: søndag 8. mars
kl. 18.00 – 20.00

Sted:

Stillhetens Hus: Hunsteintunet 18, 4083 Hundvåg. Du går direkte til huset i hagen

Deltakeravgift:

kr. 300,- betales før oppmøte
(Påmelding er nødvendig på mail post@susannefalch.no)

Passer for alle som ønsker inspirasjon og støtte til meditativ praksis som en vei til en dypere kontakt med seg selv, andre og livets dypere essens.
Du velger selv om du vil sitte på meditasjons-krakk eller stol.