Skriv dato som dd/dd-åååå
Skriv hvilket kurs/aktivitet du ønsker å melde deg på